Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Siechnice - sprawdź miejscowy plan gminy Siechnice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Siechnice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Siechnice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Siechnice.

MPZP Siechnice
Mapa MPZP gminy Siechnice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Siechnicach.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Siechnice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Siechnice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Siechnice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Siechnic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Siechnice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Siechnice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Siechnice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Siechnice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Siechnic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Siechnic

0

97 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Siechnice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Siechnice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9067 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Siechnic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Siechnice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Siechnice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Siechnice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.119.17.2021.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2022 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1, § 7, § 10 pkt 2 lit. j, § 10 pkt 5 lit. g, § 11 pkt 2 lit. a we fragmencie „od 1.RM do 5.RM”, § 11 pkt 2 lit. e we fragmencie „od 1.R do 5.R”, § 11 pkt 1 lit. e we fragmencie „2.KK”, § 11 pkt 2 lit. e we fragmencie „2.KK”, § 15 pkt 2 we fragmencie „K”, § 34 pkt 3 lit. g uchwały nr XLVIII/433/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa – Etap I. NK-N.4131.119.17.2021.RJ121-10-2022
Uchwała nr LVIII/516/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice.LVIII/516/2229-9-2022
Uchwała nr LVIII/517/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Pogodnej w Groblicach, gmina Siechnice.LVIII/517/2229-9-2022
Uchwała nr LVII/504/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice – ETAP I.LVII/504/2225-8-2022
Uchwała nr LI/459/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminnego – dz.nr 45/1, obręb Sulęcin, gmina Siechnice.LI/459/2224-3-2022
Uchwała nr LI/460/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice.LI/460/2224-3-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Siechnicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Siechnice odpowiada wójt/burmistrz gminy Siechnice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Siechnice nie obowiązuje, to urząd gminy Siechnice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Siechnicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Siechnice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Siechnice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Siechnic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Siechnice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Siechnice