Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Siechnice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Siechnice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Siechnice.

Mapa Geoportal Siechnice
Mapa z granicą gminy Siechnice

Dane urzędu

Urząd Miejski w Siechnicachul. Jana Pawła II 12Siechnice, 55-011

Tel: 71 7860901

Fax: 71 7860907

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Siechnice/skrytka

E-mail: biuro@umsiechnice.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Siechnice: 0223083

Witryna: www.siechnice.gmina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Milan Ušákbiuro@umsiechnice.pl

Aktualności z gminy Siechnice

Pobierz mapę gminy Siechnice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Siechnic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Siechnice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Siechnice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Siechnic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Siechnic

Gmina Siechnice w liczbach

Powierzchnia gminy Siechnice*

99 km2

1477 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Siechnice*

24 142 mieszkańców

261 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Siechnice*

245 mieszkańców na km2

369 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Siechnice

Geoportal Siechnice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Siechnice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Siechnice.

Dostęp do danych Geoportalu Siechnice

Jak powstał Geoportal gminy Siechnice?

Geoportal Siechnice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Siechnice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Siechnice.

Geoportal Siechnice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Siechnice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Siechnice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Siechnice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Siechnice?

Informacje na Geoportalu Siechnice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Siechnice?

Korzyści z Geoportalu Siechnice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Siechnice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Siechnice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Siechnice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Siechnicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Siechnic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Siechnice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Siechnice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Siechnice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Siechnic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Siechnic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Siechnice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Siechnice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Siechnicach.

  Geoportal gminy Siechnice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Siechnice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Siechnicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Siechnice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Siechnicach.

  W Geoportalu Siechnice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Siechnice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Siechnicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Siechnice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Siechnice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Siechnice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Siechnice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Siechnice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Siechnice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Siechnice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Siechnice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Siechnicach. W Geoportalu gminy Siechnice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Siechnicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Siechnice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Siechnice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Siechnice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Siechnice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Siechnice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Siechnice.

 • Zabytki w gminie Siechnice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Siechnice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Siechnice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Siechnice.

 • Informacje o wyborach w gminie Siechnice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Siechnice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Siechnice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Siechnice dla mieszkańców

Geoportal Siechnice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Siechnice. Na mapie Siechnic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Siechnice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Siechnice. Korzystając z map Geoportalu gminy Siechnice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Siechnice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Siechnice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Siechnice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu