Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Siechnice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Siechnice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Siechnice.

Mapa Geoportal Siechnice
Mapa z granicą gminy Siechnice

Dane urzędu

Urząd Miejski w Siechnicachul. Jana Pawła II 12Siechnice, 55-011

Tel: 71 7860901

Fax: 71 7860907

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Siechnice/skrytka

E-mail: biuro@umsiechnice.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Siechnice: 0223083

Witryna: www.siechnice.gmina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Milan Ušákbiuro@umsiechnice.pl

Aktualności z gminy Siechnice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Siechnic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Siechnice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Siechnice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Siechnic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Siechnic

Gmina Siechnice w liczbach

Powierzchnia gminy Siechnice*

99 km2

1477 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Siechnice*

24 142 mieszkańców

261 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Siechnice*

245 mieszkańców na km2

369 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Siechnice

Geoportal Siechnice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Siechnice

Jak powstał Geoportal gminy Siechnice?

Geoportal Siechnice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Siechnice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Siechnice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Siechnice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Siechnice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Siechnice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Siechnice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Siechnice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Siechnice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Siechnic.
Informacje na Geoportalu Siechnice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Siechnice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Siechnice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Siechnice;
 • Rejestr MPZP Siechnice;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Siechnice;
 • Mapa Topograficzna gminy Siechnice;
 • Mapa Solarna gminy Siechnice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Siechnice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Siechnice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Siechnice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Siechnice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Siechnice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Siechnicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Siechnic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Siechnice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Siechnice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Siechnice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Siechnic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Siechnic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Siechnice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Siechnice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Siechnicach.

  Geoportal gminy Siechnice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Siechnice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Siechnicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Siechnice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Siechnicach.

  W Geoportalu Siechnice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Siechnice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Siechnicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Siechnice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Siechnice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Siechnice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Siechnice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Siechnice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Siechnice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Siechnice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Siechnice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Siechnicach. W Geoportalu gminy Siechnice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Siechnicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Siechnice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Siechnice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Siechnice dla mieszkańców

Geoportal Siechnice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Siechnice. Na mapie Siechnic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Siechnice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Siechnice. Korzystając z map Geoportalu gminy Siechnice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Siechnice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Siechnice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Siechnice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować