Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Siechnice w liczbach

Geoportal Siechnice
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Siechnice

Siechnice, gmina w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski.

Powierzchnia gminy Siechnice wynosi 99 km2, zajmuje 1477 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Siechnice zamieszkuje 24 142 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 261 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Siechnice wynosi 245, jest 369 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Siechnice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Siechnice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Siechnice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Siechnice: 991477
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Siechnice: 0,161269
Lesistość w % w gminie Siechnice: 10,31949
Ludność na 1 km2 w gminie Siechnice: 245369
Liczba ludności ogółem w gminie Siechnice: 24 142261
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Siechnice: 55,33
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Siechnice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Siechnice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Siechnice: 12,41-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Siechnice: 52,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Siechnice: 16869
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Siechnice: 5,6614
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Siechnice: 106,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Siechnice: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Siechnice: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Siechnice: 1 081,9100
Przedszkola bez specjalnych w gminie Siechnice: 15140
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Siechnice: 432,2161
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Siechnice: 97,0599
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Siechnice: 11,535
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Siechnice: 1 059128
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Siechnice: 5 109-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Siechnice: 4 961-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Siechnice: 4 863-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Siechnice: 95,1894
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Siechnice: 66,5605
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Siechnice: 78,5804
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Siechnice: 69,2690
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Siechnice: 98,1490
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Siechnice: 66,0352

Źródłem danych statystycznych dla gminy Siechnice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Siechnice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Siechnice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.